Přeskočit na obsah

Generely a strategie pro Klatovy – návody pro budoucnost města?

V minulých měsících si město Klatovy nechalo od externích subjektů zpracovat několik tzv. generelů, resp. strategií. Pod pojmem generel se většinou rozumí dokument, který se zabývá strategickým plánováním v rámci určité tematické oblasti a území – nejčastěji obce, kraje apod. Tyto dokumenty by měly být jakýmsi manuálem pro identifikaci problémů a potřeb v daných oblastech a zároveň „návody“, jak při řešení jednotlivých témat postupovat v budoucnu.

V současné době probíhá tvorba generelů a strategií pro město Klatovy, které se týkají následujících témat:

dopravy – https://www.klatovy.cz/mukt/genereldopravy.asp
zeleně – https://www.klatovy.cz/mukt/generelzelene.asp
veřejného osvětlení – https://www.klatovy.cz/mukt/koncepcevo.asp
rozvoje cestovního ruchu – https://www.klatovy.cz/mukt/strategiecr.asp
smart city – https://www.klatovy.cz/mukt/strategiesc.asp

Proces vzniku těchto generelů, resp. strategií či koncepcí má jedno společné, tvoří jej vždy několik částí – analytická a návrhová a celý proces je pak uzavřen vypracováním finálních verzí jednotlivých dokumentů. Jak už napovídá označení jednotlivých kroků – analytická část přináší komplexní popis a analýzu stavu v dané oblasti, zatímco návrhová přináší řešení a návrhy pro budoucnost. Generely a strategie jsou výjimečné v tom směru, že na jejich tvorbě se může podílet i veřejnost. To tedy není zásluha či iniciativa města Klatovy. Zpracování skutečně nebyla levná záležitost – generely a strategie stály celkem 6, 5 milionu korun. Drtivou většinu této částky ale platilo město z dotace EU. Jednou z podmínek jejího udělení bylo, aby občané měli možnost aktivně se zapojit do procesu vzniku těchto strategických dokumentů. Z tohoto důvodu jsou první dvě části jejich tvorby (analytická a návrhová) zakončeny veřejným projednáním, kdy občané města a další zájemci mohou přispět svými postřehy a návrhy. Do finálních verzí dokumentů by se pak měly promítnout právě tyto podněty „zdola“.

Veřejné projednání analytické části klatovských generelů proběhlo uprostřed covidové krize v únoru letošního roku, Situace tehdy umožnila pouze on-line prezentace zpracovatelů jednotlivých témat, zájemci z řad veřejnosti měli možnost se ptát či přinášet vlastní návrhy prostřednictvím on-line chatu. Záznam těchto prezentací je možné shlédnout zde.

Nyní nastal čas na představení a veřejné projednání návrhové části generelů a strategií, které se uskuteční v pondělí 28. června od 16 hodin, opět prostřednictvím on-line přenosu s možností vstupovat do diskuse prostřednictvím chatu.

Pozvánka na webu města: klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=14148

Když si otevřete projednávané dokumenty (odkazy viz výše pod názvy jednotlivých témat) zjistíte, že se ve většině případu nejedná o žádné lehké čtení na sobotní podvečer, ale vysoce odborné texty, které vyžadují určitou orientaci v dané problematice. I tak ale stojí za to vybrat si třeba jen téma, které se vás více dotýká a hlouběji se do něj ponořit. Zda budou výstupy/návrhy z jednotlivých generelů, včetně těch od nás nebo od vás, nakonec uskutečněny, záleží pochopitelně na mnoha okolnostech (politická podpora, finance atd.). Realizace alespoň některých z nich, zejména v oblasti dopravy nebo smart city, může přinést modernizaci, kterou naše město tolik potřebuje. Proto určitě stojí za to se do jejich tvorby zapojit.

Aby se vlk nažral..

Na závěr vzkaz pro organizátora veřejného projednání, tedy Město Klatovy. Jestliže skutečně chcete, aby se podobné akce účastnila veřejnost, je třeba ji vhodně naplánovat. V pondělí, v brzkém odpoledni, dva dny před začátkem prázdnin mají občané „vašeho“ města asi povětšinou jiné starosti. Zároveň by bylo fajn upozornit zájemce ihned po zveřejnění, že na webu už jsou k dispozici náročné a obsahově rozměrné dokumenty. Nečekat další týden do chvíle, kdy se informuje o konání veřejného projednání. Věřte nebo ne, prostudovat rozsáhlé texty skutečně zabere čas. Je chvályhodné, že se chystají „multimediální prezentace“ od zpracovatelů, ze kterých údajně „získáme cenné komentáře a postřehy, které bezpochyby napomohou při případném podrobnějším studiu vlastních návrhů“, ale proč nejsou tato videa už zveřejněna ve chvíli, kdy zvete občany na akci? Celé veřejné projednávání tak trošku působí, že bylo naplánováno podle známého rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Komentáře
Upozornit na

5 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří P.
18. 6. 2021 9:42

Je fakt, že komunikace našeho města je často dost nešťastná. Ať už je to informování o uzavírkách ve chvíli, v které prakticky končí nebo třeba body sbírající politici, kteří se snaží o jakýsi mikromanagement tím, že dělají věci, které by správně (a lépe) dělal jejich asistent nebo podřízený. Jen by za tím nebyl ten pěkný podpis, který bohužel stejně najde jen pozorný čtenář, protože je v nepřehledném webu města zahrabaný pod vrstvou prachu, která již sedla na zápisy ze zastupitelstva natolik, že se ještě neobjevil ten ze 20.4. Nicméně k čemu zápis, když ze zastupitelstva máme živý přenos…. oh, wait… Pozdě bycha honit, že?

Václav Chroust
17. 6. 2021 19:22

Pane Václavovici, zřejmě jste nedočetl „pozvánku“ – v pondělí 28.6. veřejné projednání začíná a nekončí. Celé léto je na další studium, připomínky, poznámky … počátkem září vyhodnotíme, „kolik jich je či není“ a jakým způsobem s nimi budeme pracovat … poté samozřejmě následuje projednání vrcholící v zastupitelstvu. Snažil jsem se vše podstatné stručně v „pozvánce“ zmínit. I proto jsem v ní uvedl : „Chápu, že ne každý chce takovéto dokumenty studovat, každému by však měla být dána možnost, aby tak učinil, chce-li.“ Věřím, že tu možnost máte. Žádné přísloví dodávat nebudu, byť mě jedno napadá. Mějte se prima. Václav Chroust

Václav Chroust
18. 6. 2021 5:26

… a zapomněl jsem poděkovat za to, že na strategie a generely upozorňujete. V.

Josef Václavovic
18. 6. 2021 7:36

Vážený pane místostarosto, díky za reakci. Pozvánku jsem četl až do konce. V článku jsem zmínil, že se nejedná o poslední krok v procesu zpracování generelů, resp. strategií.
Moje výtka směřovala především k organizaci, resp. termínu akce a její komunikaci. Je jasné, že projednávání generelů nepřitáhne stovky lidí, jsou to opravdu „hutné“ materiály. Na druhou stranu veřejné projednání s možností okamžité reakce ze strany zpracovatelů je asi nejlepší možnost, jak dostat z veřejnosti zpětnou vazbu. Dělat jej v týdnu, kdy začínají prázndiny, navíc od 16 hodin, mi prostě vhodné nepřijde. Osobně bych se rád zúčastnil, ale budu v zaměstnání. Myslím, že se podobný problém se bude týkat více zájemců. Hezký den!
SJV

Václav Chroust
18. 6. 2021 11:42

… připomínku chápu a beru ji na vědomí. Seznámím s ní i kolegy a koordinátory jednotlivých strategií, nicméně čas i prostor je a určitě platí, co sám píšete : „I tak ale stojí za to vybrat si třeba jen téma, které se vás více dotýká a hlouběji se do něj ponořit.“ Věřím, že pomohou i ta videa od zpracovatelů … a koneckonců i to, že „vše bude na webu“ a budete se k „tomu“ vracet v čase, který se vám bude hodit. Mějte se prima. V.