Přeskočit na obsah

Jdeme do finále

Vážení Klatované,

doslova za několik hodin se vydáme do volebních místností, abychom zvolili své zástupce ve vedení města na příští čtyři roky.
V minulých měsících jsme se vás jako spolek Klatovy21 snažili oslovit s naším programem, se kterým jdeme do komunálních voleb. Zveřejnili jsme řadu odborných textů a představili jsme naše kandidáty. Dovolte nám na závěr volební kampaně, abychom shrnuli naše priority a konkrétní záměry, které chceme v Klatovech a integrovaných obcích prosadit:

 • pokusíme se přilákat do Klatov lékaře chybějících specializací
 • výrazně zlepšíme komunikaci směrem k občanům
 • budeme pracovat na zvýšení počtu městských bytů
 • soustředíme se na lepší úklid města, zejména mimo centrum
 • prosadíme větší diferenciaci výuky v klatovských školách
 • zlepšíme péči o městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, orientační systém)
 • navýšíme počet míst v pobytových zařízeních pro seniory
 • rozbijeme existující klientelistické vazby
 • vytipujeme místa pro zřízení nových parkovacích míst, hlavně v sídlištích
 • podpoříme služby zaměřené na prevenci patologických jevů u mládeže
 • chceme vyrovnané hospodaření bez dluhů
 • investice do městského majetku a infrastruktury budou promyšlené a dobře připravené
 • najdeme smysluplné využití pro objekt bývalé sodovkárny
 • zrevitalizujeme lesopark Hůrka i další zelené plochy v městě (lomečky, Křesťanský a Šibeniční vrch)
 • výrazně zlepšíme stav městských lázní
 • vybudujeme zázemí pro pořádání akcí v Mercandinových sadech
 • budovu bývalé porodnice proměníme v zařízení určené seniorům
 • zásadně vylepšíme internetové stránky města a prezentaci na sociálních sítích
 • zřídíme vlastní služebnu pro městskou policii
 • nová sportoviště budeme budovat tak, aby pro ně  bylo možné využívat společné zázemí

tým Klatovy21

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments