Přeskočit na obsah

Klatovy – kvalita života v roce 2023

Projekt Obce v datech publikoval 12. prosince 2023 nový žebříček kvality života ve 206 obcích České republiky (z toho 15 jich leží v našem kraji). Proto jsme připravili už tradiční článek, kde okomentujeme postavení Klatov v tomto hodnocení.

Klatovy jsou s hodnotou celkového indexu kvality života 5,3 (0 znamená minimum, 10 je maximální hodnocení) na 40. místě v rámci celé České republiky a na 3. místě v Plzeňském kraji. Oproti roku 2022 to znamená zlepšení – posun o 26 míst v celostátním kritériu a o 4 místa v krajském hodnocení. V Plzeňském kraji jsou na tom lépe Přeštice (index 5,7, 27. místo v ČR) a Plzeň (index 6,0, 20. místo v ČR).

V čem podle žebříčku Klatovy vynikají? V celém Česku jsme na prvním místě v indexu stěhování mladých. To znamená, že do Klatov se stěhuje výrazně vyšší počet lidí ve věku 20-34 let, zatímco tato věková skupina z Klatov téměř neodchází.

Připadá vám informace o nárůstu mladých v Klatovech v roce 2023 téměř neuvěřitelná? Podíváme se na tento index podrobně. V první řadě je zarážející, že ačkoli se jedná o hodnocení obcí za rok 2023, data o obyvatelstvu pochází z roku 2021. Pokud si vzpomínáte, to byl takový ten “kovidový” rok, kdy se nikdo moc nestěhoval. Podle Českého statistického úřadu měly Klatovy v roce 2021 dokonce záporný migrační přírůstek. To znamená, že se odstěhovalo o 48 obyvatel více, než kolik jich do Klatov přišlo (poznámka: Zajímavá je migrace v roce 2022, kdy se do Klatov přistěhovalo téměř 1500 nových obyvatel a skoro 500 se jich vystěhovalo). Takže, kde se objevilo tolik nových mladých lidí v Klatovech. Pravděpodobně se jedná o agenturní pracovníky žijící na území našeho města, protože statistiky ČSÚ nepracují s trvalým pobytem, ale tzv. obvyklým pobytem. Otázkou však je, jestli na podobný příliv obyvatel je připravená také infrastruktura města.

Dále se Klatovy objevují jednou ve druhé desítce českých měst (nezaměstnanost) a jednou v desítce třetí (přírůstek obyvatelstva). V Plzeňském kraji jsme jednou na druhém místě (nezaměstnanost). A to je vlastně všechno, co se týká kladného hodnocení Klatov.

Podobně jako v minulém roce se podíváme i na opačnou stranu spektra. Ve dvou kategoriích se Klatovy umístily v poslední třicítce českých měst. Jedná se o index supermarketů (176. místo v ČR, 13. místo v kraji) a index praktických lékařů (176. místo v ČR, 13. místo v kraji). Všeobecný nedostatek lékařů (co se týká pediatrů jsou Klatovy 32. nejhorší v republice a 5. nejhorší v kraji) se průběžně snažíme řešit. Bohužel na straně vedení města a vládnoucí koalice není ochota k jakémukoli kroku, který by přilákal zdravotníky k působení v Klatovech. 

Velice nízké hodnocení (hodnoty menší než 2) mají Klatovy v kategoriích, které hodnotí silniční síť a kvalitu středních škol. V obou případech je potřeba vyvinout iniciativu především na úrovni kraje a státu a oslovit naše krajské zastupitele a poslance. Další problém je podle žebříčku ve velice nízké nabídce míst na pracovních portálech. Již v minulém roce jsme uvedli, že tento nedostatek je důsledkem nízké nezaměstnanosti, která je zcela jistě z pohledu obyvatel Klatov chápána pozitivně. 

Stejně jako v minulých letech výsledky hodnocení Obce v datech vyvolávají řadu otázek. Od připomínek k relevanci a smyslu takového srovnávání až po konkrétní dotazy týkající se Klatov. Jsou naše střední školy skutečně tak nekvalitní? Proč se vlastně struktura a nabídka středního školství v Klatovech za posledních 30 let téměř nezměnila? Odráží nabídka pracovních míst skutečné potřeby firem a společnosti 21. století? Jak zatraktivnit Klatovy pro stomatology, praktické a dětské lékaře? Určitě vás napadají další a další otázky a náměty. Napište nám nebo se ozvěte, abychom se vašimi připomínkami mohli zabývat na zastupitelstvu a v jednotlivých komisích.

zdroj: https://www.obcevdatech.cz/

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments