Přeskočit na obsah

Preferujeme obsahově lepší Zpravodaj, který chodí včas

Na úterním zastupitelstvu jsem se v diskuzním příspěvku zmínil o tom, že naše uskupení mělo jako jeden z bodů ve volebním programu „zlepšení komunikace města s občany“ a nebyli jsme jediní. Proto doufám, že se v příštích měsících dostaneme k diskuzi o některých komunikačních kanálech města jako webové stránky, sociální sítě a další. Nicméně tentokrát jsem se chtěl vyjádřit ke Zpravodaji.

Zhruba před dvěma lety došlo ke změně grafiky Klatovského zpravodaje a sloučení s „kulturníčkem“ a tuto změnu je rozhodně možné považovat za zdařilou. Přestože je mi jasné, že vedení města musí v těchto dnech čelit nárůstu ceny papíru, tak bych rád podpořil zachování současné kvality Zpravodaje, neboť tento měsíčník považuji za důležitý komunikační nástroj mezi městem a občany. Pokud bude nutné někde ušetřit, tak si dovolím navrhnout spojení červencového a srpnového číslo do jednoho prázdninového dvojčísla, což je běžné i u jiných obdobných Zpravodajů.

Ke Klatovskému zpravodaji mám ale dvě poměrně zásadní výtky. 

Tou první je termín doručování. Považuji za nevhodné, aby některým občanům dorazil Zpravodaj na měsíc listopad až osmého v měsíci, nebo dokonce později. Pokud je jednou z hlavních součástí Zpravodaje kalendář kulturních a sportovních akcí ve městě na celý kalendářní měsíc, tak považuji za zásadní, aby jej všichni občané obdrželi do konce předchozího měsíce. Proto žádám vedení města, aby posunulo termíny uzávěrek jednotlivých vydání, tisku a doručení tak, aby všichni občané dostávali Zpravodaj včas.

Druhá připomínka se týká obsahu. Ve Zpravodaji sice najdeme zajímavé informace, ty se ale týkají téměř výhradně městského úřadu a organizací zřizovaných městem. Já bych si ale moc přál, aby tento měsíčník více působil jako komunitní Zpravodaj občanů Klatov. Mám na mysli to, že mi zásadně chybí informace například z klatovské nemocnice, Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže, škol atd. Když budu konkrétní tak v posledních týdnech například zdejší gymnázium oslavilo 210 let od svého založení, o čemž nebyla ve Zpravodaji ani zmínka. Stejně tak chyběly informace o významném výročí Střední školy zemědělské a potravinářské, nebo ZŠ Hálkova. Osobně bych si představoval i více informací o lokálním sportu, neboť se proslýchá, že Klatovský deník nebude bohužel o okresním sportu informovat v tištěných novinách vůbec. V současné době Klatovský zpravodaj obsahuje pouze informace z městských organizací a úřadu. Občany ale nezajímá, jestli je to organizace městská, krajská, státní či jiná. Chtějí vědět co se v Klatovech chystá a děje a mít kompletní informace. Proto bych byl rád, aby se otevřela diskuse o tom, zda je možné obsah Zpravodaje do budoucna rozšířit.

Děkuji.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments