Přeskočit na obsah

Proč Klatovy21 nepodpořily rozpočet města Klatovy na rok 2023?

V úterý 20.12.2022 jsme poprvé v roli zastupitelů hlasovali o rozpočtu města Klatovy. Rozpočet města na rok 2023 byl, tak jak je v posledních letech v Klatovech zvykem, předložen pouze jako tzv. provozní. To znamená, že město konzervativně naplánuje veškeré příjmy, které pravděpodobně obdrží, a proti tomu postaví plánové náklady na provoz. Zůstane tak „přebytek“, který plánuje vedení města utrácet postupně v průběhu příštího roku, především na investice.

S uvedeným modelem principiálně souhlasíme, avšak máme jednu zásadní výtku. Nemáme totiž téměř žádné informace, jaké investice se plánují, ba dokonce předem ani netušíme, jaké investice jsou již v běhu, a tudíž je budeme jen převádět z tohoto roku do roku příštího. Jsme přesvědčeni, že abychom mohli zodpovědně rozhodnout o provozním rozpočtu, měli bychom mít alespoň základní informace o plánovaných a běžících investicích. Některé provozní náklady bychom totiž možná vyměnili za podporu investic, které by výrazně zlepšily život občanům města.

O plánovaných investičních akcích bychom se rádi dozvěděli z takzvaného Zásobníku investičních akcí. Jeho prostřednictvím i jiná města informují nejen zastupitele, ale také občany o probíhajících či plánovaných investicích.
Především z tohoto důvodu jsme se na zastupitelstvu v tomto bodě zdrželi hlasování a navrhli usnesení, aby vedení města zajistilo přípravu Zásobníku investičních akcí, a poté, co bude schválen zastupitelstvem, jej zveřejnilo na webových stránkách.

Pokud se vrátíme k návrhu rozpočtu na rok 2023, tak zjednodušeně „vše pokračuje, jak bylo“, avšak na straně příjmů se očekává (dle predikce Ministerstva financí ČR), že by město Klatovy mohlo obdržet v roce 2023 zhruba o 89 milionů Kč více než letos (524 mil. Kč v roce 2022 vs. 613 mil. Kč v roce 2023). Dle návrhu rozpočtu toto navýšení padne, v současné složité době, především na provoz, neboť provozní výdaje jsou navýšeny o 94 milionů Kč. Komunální politika se realizuje především na výdajové straně rozpočtu, a pokud budeme hledat, kam se tyto prostředky nově umístí, tak v rozpočtu najdeme:

  • Navýšení mezd zaměstnancům úřadu a politikům (odhad cca 17 milionů Kč)
  • Navýšení příspěvku řízeným organizacím města o 10 procent (cca 18 milionů Kč bez energií)
  • Pokrytí navýšených nákladů na energie řízených organizací (cca 38 milionů Kč)
  • Odpuštění poplatku za odpady (cca 13 milionů Kč)
  • Navýšení rozpočtu na opravy silnic (o 10 milionů Kč, z 35 na 45 milionů Kč)
  • Odvod DPH (10 milionů Kč)

Pokud vám součet stejně jako nám nevychází na zmíněných 94 milionů, tak je to dáno tím, že je tam ještě několik dalších vlivů. Například skončila akce Čisté město, čímž v rozpočtu oproti minulosti zůstane 14 milionů Kč, které směřovaly do rušeného fondu a nově jsou ve Vodohospodářském fondu, a některé další.

Podíváme-li se na rozpočet řízených organizací města, do kterých je celkem rozpočtováno zhruba 200 milionů Kč (pomíjíme dotaci na podporu sociálních služeb), tak jednoznačně nejvýraznější položkou je rozpočet Technických služeb města Klatov, které s provozním příspěvkem ve výši cca 100 milionů Kč vlastně spotřebují šestinu městského rozpočtu.

Rozpočet města pak pracuje s provozním přebytkem (bez investic) ve výši 131 milionů Kč. Avšak cca 60 milionů je rezervováno na výdaje „voda, kanalizace, teplo“. Čili na další případné investice zbývá zhruba 71 milionů Kč. V lednu se dozvíme, kolik přesně z běžících investic budeme převádět z roku 2022….

Podrobnější informace k návrhu rozpočtu lze nalézt na webu města, nebo přímo na odkazu: https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments