Přeskočit na obsah

Ptali jsme se za vás

Prázdniny jsou bohužel minulostí, děti jsou zpět ve školních lavicích a k životu se probouzí i komunálně-politické dění v Klatovech.

Koncem srpna se zástupci sdružení Klatovy21 zúčastnili tzv. rozborů hospodaření. Jedná se pravidelná setkání, při kterých zástupci odborů městského úřadu, příspěvkových organizací města (Technické služby, Městské kulturní středisko, knihovna, školy a školky apod.) a Správy nemovitostí Klatovy prezentují hospodaření subjektů, za které jsou zodpovědní. Do materiálů z těchto je možné nahlédnout zde: klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=15900

Zúčastnění zástupci sdružení Klatovy21 využili situace a obrátili se na zástupce některých příspěvkových organizací či městských organizací s dotazy, i přesto, že se tyto otázky netýkaly přímo hospodaření či ekonomiky. Náš zastupitel Luboš Nový oslovil ředitele Technických služeb (TSMK) s dotazem či přímo prosbou, která se týkala otevírací doby lanového centra v Mercandinových sadů. Konkrétně ho zajímalo, proč je centrum v pondělí zavřeno, ale zejména se vyslovil pro prodloužení otevírací doby (hlavně o prázdninách) alespoň do 19 hodin. Ředitel TSMK zdůvodnil otevírací dobu tím, že se překrývá s pracovní dobou zaměstnance, který se o lanové centrum stará. Řešením by mohlo být posunout začátek provozu na pozdější dobu, což by umožnilo nechat atrakci déle otevřenou.    

Z úst ředitele TSMK také zaznělo, že se chystá projekt na adaptaci poslední části krytého bazénu, která ještě nebyla opravena. Podrobnosti jsme se bohužel nedozvěděli, takže nevíme, zda bude například rozšířena kapacita sauny nebo zda bude propojen bufet s provozem bazénu.
Bazénu se týkala i diskuze ohledně saunových rituálů, které jsou návštěvníky velmi žádané, a jejich četnost absolutně nestačí zájmu. Ředitel nevidí možnost, jak toto změnit, jelikož je prý i velká skupina lidí, kterým tento druh saunování nevyhovuje.

Zajímavé informace také zazněly během prezentace hospodaření SNK (Správa nemovitostí Klatovy). V únoru 2024 by měl být zkolaudován objekt bývalé vojenské ubytovny (Na Bělidle 363 – viz ilustrační obrázek). Vzniká zde celkem 36 bytů, město investovalo do rekonstrukce cca 80 milionů korun. Dotázali jsme se, o jaký typ bydlení se bude jednat. Dozvěděli jsme se, že nepůjde o tzv. sociální bydlení, nájemné by mělo být více méně komerční. Město také počítá s tím, že nově vzniklé byty si ponechá ve svém majetku.     

Zástupkyně SNK také účastníkům setkání sdělila, že byla zrušena ubytovna na zimním stadionu. Zařízení sice přinášelo městu (nikterak velký) zisk, ale jeho celková úroveň byla spíše ostudou města. Ubytovna ale zcela nezanikne, po nutné rekonstrukci bude sloužit jako místo, kde budou nárazově ubytování hosté města při kulturních či sportovních akcích.

Došlo i na naše oblíbené téma, tedy komunikace města, zejména na Zpravodaj. Ten sice před časem změnil grafickou podobu, která je nyní na odpovídající úrovni, ovšem po obsahové stránce je stále co zlepšovat – prázdninová čísla byla informačně velmi chudá. Zároveň se nesmí opakovat situace, kdy mnozí Klatované dostali pouťové číslo až po pouti. Pokusy svádět vinu za tuto situaci na pozdní doručení ze strany České pošty opravdu neobstojí. Ve snaze zlepšit úroveň Zpravodaje Klatovy21 dlouhodobě prosazují vznik redakční rady – tedy orgánu, který bude obsah a celkově úroveň městského zpravodaje dlouhodobě sledovat a „dozorovat“. V současné době periodikum řídí dvoučlenná „redakce“, kterou tvoří zástupce vydavatele (tedy MKS) a vedoucí odboru Kanceláře starosty městského úřadu.  Klatovy21 jsou připraveni do redakční rady nominovat svého zástupce, který má poměrně bohaté zkušenosti s tvorbou radničního časopisu.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments