Přeskočit na obsah

Report ze zastupitelstva města Klatovy 13.2.2024

V úterý 13. února se uskutečnilo další jednání klatovského zastupitelstva. Byť nakonec nebylo příliš dlouhé, náš dnešní report je rozsáhlejší než obvykle, protože na pořadu jednání bylo několik velice zajímavých a hlavně důležitých záležitostí.  

Hlavním bodem zastupitelstva bylo hlasování o převodu 60 % akcií firmy ŠVAK a.s. (Šumavské vodovody a kanalizace) na město Klatovy. Prvně je důležité se zorientovat v tom, kdo hraje v záležitostech okolo klatovské vody jakou roli. Vodovodní infrastrukturu včetně čističky drží 100% město Klatovy. Tuto infrastrukturu spravuje a občanům i podnikům vodu dodává firma ŠVAK a.s. Za toto užívání platí městu pachtovné. Firmu ŠVAK doposud vlastnila ze 60% soukromá firma K&K TECHNOLOGY a.s. a ze 40% město Klatovy. Tento model, kdy město, jako vlastník infrastruktury, spolu s odbornou firmou z oboru zajišťují distribuci vody na svém území, fungoval poslední roky ke spokojenosti všech stran. Zároveň ke spokojenosti občanů města, neboť voda v Klatovech patří mezi nejlevnější v republice.

Nyní ale společnost ŠVAK dluží městu Klatovy významné částky za pachtovné. Důvodem byly dle slov místostarosty Chrousta pohledávky ŠVAKu za majoritním akcionářem K&K TECHNOLOGY a.s. Řešením této nepříjemné situace je odprodej 60% akcií, čímž se město Klatovy stane 100% vlastníkem ŠVAKu. Protože jsou pohledávky ŠVAKu vyšší, než hodnota podílu, získá ŠVAK ještě provozní budovu a pozemky. Na toto téma jsme se účastnili pracovního semináře zastupitelů, kde nás zástupci firmy Deloitte informovali o nacenění podílu, smluvní dokumentaci a způsobu vypořádání pohledávek. Po našich dotazech proběhla ještě upřesňující jednání s  místostarostou Chroustem a starostou Salvetrem, kde jsme si vysvětlili některé specifické body dohody. Po nastudování celého případu souhlasíme, že pro město Klatovy je koupě uvedeného podílu správným krokem a hlasovali jsme proto pro návrh.

I když nejdůležitější bod jednání se dostal na pořad hned v úvodu, i další projednávané záležitosti byly „výživné“. Hned další z nich se týkal vody – Klatovy v nejbližších letech čekají masivní investice do budování retenčních nádrží (cca 280 mil. Kč). Z tohoto důvodu schválili zastupitelé zřízení fondu, do kterého budou průběžně vkládány finanční prostředky.
Program poté pokračoval bodem s poněkud tajemným názvem „Rozpočtové opatření 1/ 2024“. V jeho rámci se řešily nejrůznější pohyby v rámci rozpočtu města plus investiční a neinvestiční výdaje. Z hlediska občanů města jsou asi nejzásadnější právě investice. Z nich lze jmenovat například záměr dokončit úpravu křížové cesty v areálu bývalé nemocnice (0,5 mil. Kč) nebo příspěvek na stavbu autobusového terminálu poblíž vlakového nádraží, jehož hlavní investorem bude Plzeňský kraj. Město přispěje téměř dvaceti miliony korun. Dalším významným investičním počinem bude rekonstrukce objektu ve dvoře bývalé jezuitské koleje čp. 59 (viz ilustrační obrázek), který byl v minulosti využíván jako prodejna, nyní je prázdný. Objekt by měl v budoucnu sloužit jako zázemí pro cykloturisty – měla by zde vzniknout úschovna kol, WC, sprchy a zázemí pro úklid. Aby mohlo město požádat o dotaci, je třeba, aby zastupitelstvo schválilo podporu celé akci. Předpokládané náklady činí přes 11 milionů korun, přičemž město by se mělo podílet částkou přes 6 milionů. V této souvislosti připomněl starosta Rudolf Salvetr, že po realizaci tohoto projektu by stálo za to uvažovat, co s existujícím objektem veřejných WC ve dvoře radnice. Pro tento prostor údajně byl již před lety zpracován projekt, dle starosty by stálo za to tento návrh aktualizovat. Každopádně členové sdružení Klatovy21 všechna rozpočtová opatření, resp. investice svými hlasy podpořili.

Dalšími projednávané materiály měly spíše technicistní charakter – jednalo se o úpravy platných městských vyhlášek. Na konci zasedání už tradičně přišla řada na diskusi. V ní se naše zastupitelka Kateřina Vágnerová vrátila k otázce zřízení přechodu pro chodce v Puškinově ulici (u Mercandinových sadů, kde nedávno došlo k dopravní nehodě se zraněním dítěte). Starosta města na minulém zastupitelstvu slíbil jednání  v této záležitosti, k čemuž skutečně došlo dne 06.02.2024 v sídle ŘSD v Plzni za přítomnosti technického ředitele ŘSD Ing. Syřínka a vrchního komisaře DI Policie ČR Plzeňského kraje Kpt. Ing. Cibulky. Dostalo se nám následující odpovědi:  „ŘSD jako správce silnice I/27 ani DI Policie ČR nesouhlasí se zřízením přechodu pro chodce v místě stávajícího místa pro přecházení v Puškinově ulici (u parku). Stávající stavební uspořádání považují za dostatečné. Dopravní značení v žádném případě nezajišťuje bezpečnost chodců. Čím dál víc se ukazuje, že v místech, kde jsou vyznačené přechody pro chodce, vznikají vážné dopravní nehody. Naopak, tam kde přechod zřízen není, je zde jen místo pro přecházení, chodci jsou opatrnější, řádně se u okraje vozovky rozhlédnou a očním kontaktem naznačí řidiči, co hodlají provést.
Tato argumentace je pro nás skutečně velkým zklamáním, mimo jiné proto, že z ní de facto vyplývá, že přechod pro chodce je vlastně nebezpečnější pro překonání komunikace než místo, kde přechod není. Budeme tedy v zájmu bezpečnosti rušit přechody po městě? Asi ne, že.. Každopádně zastupitelka Klatovy21 Kateřina Vágnerová apelovala na město, aby se pokusilo najít řešení ve své vlastní režii.

Dalši dotazy z řad našich zastupitelů vzešly od Luboše Nového. Otázky směřoval jednak směrem k případné kolizi rekonstrukce budovy č.p. 59 a vítězného architektonického návrhu jezuitské koleje, který stále nebyl představen a dále také směrem k odložené Strategii komunikace města. Od architekty města jsme se dozvěděli, že kolize nehrozí a místostarosta Chroust uvedl, že vybrané architektonické návrhy pro objekt tzv. Josefina představí v březnovém Zpravodaji. Místostarosta Kříž pak potvrdil, že schůzky k úpravě komunikace města s občany proběhnou dle původních dohod.

Zajímavé dotazy ale tentokrát položil i zastupitel Petr Fiala (ODS). První otázka se týkala budoucí výstavby v lokalitě Větrovna. Dostalo se mu odpovědi, že do vyhlášené soutěže se přihlásili pouze dva zájemci. Pro úspěšnou realizaci podobného projektu (kde architekti a developeři spolupracují na podobě projektu s vlastníkem pozemku, tedy městem) je potřeba vybírat z většího množství zájemců. Pravděpodobně bude tedy město aktivně oslovovat i další možné investory, resp. architekty.
Další Fialův dotaz směřoval na místostarostu Pavla Stoleného (ANO) a náplň jeho práce pro město. Pan Strolený ujistil tazatele i přítomné, že práci pro město Klatovy vykonává vždy v úterý a dále dle aktuálních potřeb a věnuje se zejména „dohledu“ nad činností příspěvkových organizací, resp. městských firem (Pošumavská odpadová, Technické služby města Klatovy apod.). Zástupci Klatovy21 fungující v opozici se z už v minulosti tázali, zda bylo opravdu nutné zřizovat funkci neuvolněného místostarosty, který se práci pro Klatovy nebude věnovat naplno, i proto považujeme podobné dotazy za zcela relevantní. Na druhou stranu je poněkud úsměvné, že na pozici nového místostarosty „útočí“ zrovna pan Fiala z ODS, tedy strany, která právě s panem Stroleným (resp. s volebním sdružením ANO+ČSSD) uzavřela koaliční smlouvu. 

Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční v úterý 23. dubna 2024 o jeho průběhu vás budeme samozřejmě informovat.                

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments