Přeskočit na obsah

Report ze zastupitelstva města Klatovy 2.5.2023

V úterý 2. května se opět po čase sešlo ke svému zasedání Zastupitelstvo města Klatovy. Na tomto zasedání samozřejmě nechyběli v plném počtu i zastupitelé zvolení za Klatovy21.
A co tentokrát vrcholný orgán města projednával a jak se k jednotlivým bodům stavěli zastupitelé za Klatovy21?

V programu se objevily poměrně běžné záležitosti v podobě majetkoprávních úkonů města (nejčastěji prodej, koupě či výměna pozemků), volby osadního výboru v Habarticích nebo schvalování závěrečného účtu města za minulý rok atd. Zajímavé záležitosti se řešily v bodě č. 5, který se nazýval “Rozpočtové opatření č. 2/2023 + dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě”. Zjednodušeně řečeno – rozpočtové opatření se týká přesunů finančních prostředků v rámci rozpočtu města – patří sem jednak dotace, které v průběhů roku přicházejí na účet města, ale i pohyby (přesuny) peněz v již schváleném rozpočtu města.  V rámci tohoto opatření například předložila Rada města zastupitelům ke schválení navýšení nákladů spojených s uspořádáním architektonické soutěže na projekt obnovy části bývalého jezuitského semináře. O tomto projektu a velice rezervovaném postoji sdružení Klatovy21 jsme vás již informovali. Každopádně soutěž nám za několik týdnů poměrně dost “podražila”, zatímco původně se počítalo s částkou 1,2 milionu korun, nyní byla částka navýšena o dalších 700 tisíc. Zastupitelé Klatovy21 ústy Luboše Nového vyjádřili přání, aby toto byla skutečně již konečná suma. Dostalo se nám ujištění, že tato cena je již konečná. Tak snad..

Zajímavá diskuse se rozvinula i před hlasováním o dotacích. Zastupitele za naše sdružení poněkud zaskočilo, že zatímco pořadatelé nejrůznějších kulturních či sportovních akcí dostali zpravidla částku v plné výši, tedy tolik, kolik si žádali (na základě předloženého rozpočtu), u provozovatelů některých pro město velice důležitých sociálních služeb tomu tak nebylo. Například nízkoprahové kluby Chapadlo a Budík žádali město o příspěvek na činnost ve výši 50.000, Rada města jim navrhla ke schválení pouze třicet tisíc. Podobně tomu bylo i u Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, kde jeho zřizovatel žádal město o příspěvek 200.000, ovšem navržena mu byl příspěvek o čtvrtinu nižší. Na dotaz, proč tomu tak je, odpověděl místostarosta Martin Kříž poněkud nepřesvědčivě, že uvedené služby využívají nejen občané Klatov, ale i přespolní. Teoreticky by se na spolufinancování provozu měly podílet obce, ze kterých pocházejí klienti zařízení.  

Tento argument, s přivřením obou očí snad relevantní u azylového domu pro matky, samozřejmě v případě nízkoprahového zařízení pro mládež absolutně neobstojí. Podstatou těchto klubů je nabídnout dětem a mládeži program, popř. poskytnout poradenství, dostat je z (klatovských!) ulic  a vytvořit jim prostředí pro smysluplnou činnost namísto toho, aby byly vystaveny nebezpečí sociálně patologických jevů (užívání drog, vandalismus apod.). Operovat s tím, odkud klienti zařízení pocházejí a od toho odvíjet podporu, je naprosto nesmyslné. Fungování podobných zařízení považují zástupci Klatovy21 za velice důležité a prospěšné, což také zdůraznila naše zastupitelka Kateřina Vágnerová ve svém vystoupení a navrhla, aby byly všem dotčeným poskytnuty dotace ve výši, o kterou si žádali. Tento návrh ovšem bohužel neprošel.           

V závěrečné diskusi ještě vystoupil zastupitel za Klatovy21 Petr Pavlas, který přednesl požadavek na zřízení otevřené platformy (ve formátu komise Rady, výbor zastupitelstva apod.), která bude řešit politiku města v sociální oblasti, a ve které budou zástupci poskytovatelů sociálních služeb na území města. Zřízení podobného orgánu představitelé Rady města odmítli s poukazem na existenci pracovní skupiny v rámci úřadu, resp. procesu komunitního plánování sociálních služeb. Klatovy21 se však domnívají, že takto důležitá oblast (jíž význam bude ještě narůstat) by měla být řešena na širším fóru, nikoli pouze v rámci úřadu. Proto naši zástupci přislíbili, že do příštího zastupitelstva připraví podkladový materiál podporující zřízení takového poradního orgánu.

Příští jednání zastupitelstva města proběhne v úterý 4. července, o jeho průběhu vás budeme informovat.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments