Přeskočit na obsah

Report ze zastupitelstva města Klatovy 3.10.2023

V úterý 3. října 2023 se k dalšímu jednání sešli klatovští zastupitelé. U jednání vrcholného orgánu samosprávy samozřejmě nemohli chybět zastupitelé zvolení za sdružení Klatovy21. Program jednání byl vcelku nabitý, vedle “technicistních” či informativních materiálů došlo k projednávání několika zajímavých záležitostí.

V bodě 4, ve kterém se schvalovala rozpočtová opatření, se projednávala investice ve výši 2,6 milionu korun do pořízení nových parkovacích automatů. Zastupitel za Klatovy21 Otakar Čerba vznesl dotaz, kde se plánuje umístění nových automatů, zda bude možné platit za parkovné i  bezhotovostně, a zda budou automaty propojeny s existujícími parkovacími aplikacemi. Tyto aplikace například umožňují pohodlné placení přes mobilní telefon nebo informování o volné kapacitě parkoviště. Takový systém funguje například v Plzni pod názvem ParkSimply. Odpovědi se ujal pan místostarosta Strolený (ANO), který je za realizaci této investice odpovědný. Dle jeho sdělení se jedná o výměnu “kus za kus”- nové automaty tedy nahradí ty stávající. Parkovné bude možné zaplatit hotově (jak bankovkami, tak mincemi, automat by měl zvládnout i vrátit) i kartou. S propojením s výše zmíněnými aplikacemi se prozatím nepočítá.

Zajímavá diskuse se rozhořela i při projednávání bodu č. 9, v jehož rámci se řešila úprava vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku. Podstata hlavní navržené změny byla, dle sdělení pana starosty, nutnost vyhláškou upravit, resp. zakázat rozdělávání ohňů na zelených plochách v katastru města. V letních měsících se údajně rozmohlo rozdělávání ohňů spojené s grilováním v okolí města, což představuje riziko s ohledem na sucho, které panovalo a s ním spojené nebezpečí požárů. Na to reagoval náš zastupitel Tomáš Nejdl, s dotazem, zda město neplánuje zřízení tzv. grilovišť, tedy míst, kde je grilování možné a jsou navržena tak, že riziko požáru je zde nízké. Pan starosta sdělil, že nikoli.
V souvislosti s vyhláškou se na vedení města obrátila s otázkou i zastupitelka Kateřina Vágnerová s tím, že dokument explicitně vymezuje dobu, od kdy mohou mít otevřeno pohostinská zařízení. Vyhláška připouští zahájení provozu až od osmi hodin, přitom v poslední době vzniklo v Klatovech několik podniků, které nabízejí i snídaně, mají tedy otevřeno od brzkých ranních hodin. Pan starosta ve své odpovědi zdůraznil, že toto omezení není namířeno na podniky, ve kterých je možné posnídat. Ano, všichni si pamatujeme na nešťastnou snahu města o omezení hazardu z roku 2012 prostřednictvím omezení otevírací doby (všech) restaurací a barů. Byť se jedná o formalitu, je zvláštní, že představitel města raději neformálně schvaluje porušování městské vyhlášky, namísto toho, aby inicioval její změnu.
V bodě č. 12 představila předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva Kateřina Vágnerová zprávu o činnosti tohoto orgánu za uplynulý rok. Zároveň prezentovala návrh výboru, aby všechny materiály, které výborem projdou, resp. jsou schváleny jeho členy, byly od nynějška veřejně k dispozici na webu města. Tato praxe je samozřejmě zcela běžná a přispívá k větší transparentnosti při rozhodování volených orgánů města. Navrhla tedy usnesení, které ukládá zveřejňovat materiály nejen kontrolního, ale také finančního výboru zastupitelstva na webu města. Návrh nakonec prošel i přesto, že jej nepodpořilo nejužší vedení města. 

V rámci posledního bodu jednání – tedy diskuse se starosta města vyjádřil k chystané události, tedy konání Středoevropské rallye, jíž část se odehraje i v Klatovech a to ve čtvrtek 26. října odpoledne a večer.  Ujistil přítomné, že od příštího týdne zahájí město “informační kampaň” a poskytne  obyvatelům i návštěvníkům města informace o omezeních, která s sebou konání rallye ponese. Poukázal také na to, že detaily ohledně klatovské části rallye se do poslední chvíle měnily. Je zcela evidentní, že rozsah celé akce a s tím spojený pohyb lidí a automobilový provoz ve městě bude extrémní, nesrovnatelný s jakoukoli jinou akcí konanou v Klatovech v minulosti. Členové Klatovy21 se proto domnívají, že se informace o konání rallye a zejména omezeních, která se dotknou nejen života Klatovanů, ale i zdejších živnostníků a zaměstnavatelů, se měly komunikovat s větším předstihem, nejlépe opakovaně. Nyní je potřeba, aby vedení města napomohlo organizátorům z automotoklubu detailní informace co nejlépe komunikovat s veřejností a dotčenými podnikateli. Věříme, že akce proběhne bez větších komplikací pro Klatovany a návštěvníci rallye si z našeho města odnesou pozitivní dojmy.

Zasedání bylo ukončeno symbolickou minutou ticha, jíž si zastupitelé připomněli památku nedávno zesnulého prvního polistopadového starosty města Jana Vrány. Členové sdružení Klatovy21, vědomi si zásluh pana Vrány o rozvoj města i jeho osobnostním kvalitám, vyjadřují upřímnou soustrast všem pozůstalým.    

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments