Přeskočit na obsah

Tentokrát jsme se rozhodli představit vám dvě kandidátky našeho spolku – Elišku Ludvíkovou a Hanu Müller Košanovou. Obě jsou lékařky, takže je nasnadě, že rozhovor se tentokrát bude točit zejména kolem jejich oboru – tedy poskytování zdravotní péče.

Eliška Ludvíková

Eliška Ludvíková

lékařka

Eliško, Hanko, než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu, mohly byste se, prosím, ve
stručnosti představit čtenářům?

Eliška: Jsem klatovskou rodačkou, po ukončení místního gymnázia jsem vystudovala medicínu na 1.LF UK v Praze a strávila jsem ještě 2 roky na studiích v zahraničí. Poté jsem několik let pracovala na neurologii v krajské nemocnici v Liberci, po atestaci jsem se s rodinou vrátila zpět domů do Klatov a začala pracovat v soukromé ambulanci mé maminky. Baví mě aktivně trávit volný čas hlavně sportem a pobytem v přírodě.

Hana Müller Košanová

lékařka

Hanka: Po ukončení studia na klatovském gymnáziu jsem studovala obor všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě v Praze. Poté jsem se rozhodla věnovat oboru oftalmologie a nastoupila na oční kliniku ve FN Plzeň. Po absolvování atestace a povinných praxí jsem začala pracovat v oční soukromé praxi maminky Julie Životové, kde pracuje dodnes.

Hanka Košanová Mullerová

Jaký máte názor na zdravotní péči poskytovanou v Klatovech?
Eliška: To je poměrně komplikovaná otázka. Máme tu relativně velkou nemocnici, kterou zřizuje Plzeňský kraj, a která slouží nejen občanům města, ale i obyvatelům celého okresu a přilehlých regionů – Sušicka, Domažlicka či jižního Plzeňska atd. Vedle toho fungují soukromé praxe – praktici, pediatři, zubaři a ambulantní specialisté. Nesmíme zapomenout ani na záchrannou a pohotovostní službu. Sladit kapacitu a možnosti všech těchto aktérů s potřebami pacientů je poměrně složité.
Hanka: Nesmíme také zapomínat na zdravotní pojišťovny. Ty mají rozhodující slovo při rozdělování peněz z veřejného zdravotního pojištění a do značné míry určují, jaká péče a v jakém rozsahu je v daném místě poskytována. V Klatovech je dostupnost zdravotní péče dlouhodobě na velmi dobré úrovni, oproti jiným okresům.

Když zůstaneme ještě u dostupnosti péče v praxi – v Klatovech si lidé často stěžují, že není možné sehnat například zubaře, dětského lékaře, kardiologa či urologa.
Eliška: Ano, to je bohužel problém. Netýká se ale jen Klatov, s nedostatkem lékařů se potýká prakticky celé Česko a zejména příhraniční oblasti. U některých specializací je to zvlášť patrné. Například zubařských ordinací je v Klatovech dvacet tři a jejich kapacita je zcela naplněna. Zdravotnictví ale není jen o lékařích. Jak v nemocnicích, tak i v ambulancích chybí i nelékařský personál – zdravotní sestry, laboranti, fyzioterapeuti, techničtí pracovníci apod.   
Hanka: Bohužel ani výhled do dalších let není příliš optimistický. Klatovští lékaři stárnou a jejich mladší kolegové se do města příliš nehrnou. Průměrný věk klatovských praktiků přesahuje 55 let a u pediatrů je dokonce ještě vyšší. Podobně je tomu i u již zmíněného nelékařského personálu.

Jak už bylo řečeno – většinu zdravotnické péče v Klatovech obstarávají krajská zařízení (nemocnice) potažmo soukromé ordinace. Může v její dostupnosti sehrát nějakou roli město?
Eliška: Je fakt, že možnosti města jsou omezené. Na druhou stranu dostatek lékařů a kvalitní péče je jedním ze základních podmínek kvalitního života. Tudíž město by mělo neustále vyvíjet aktivitu a hledat řešení, která by situaci jeho občanů zlepšila. Radnice by měla v první řadě mít přesný přehled o aktuální situaci ohledně počtu lékařů, možnostech, které mají při příjímání pacientů. Sledovat generační obměnu mezi lékaři, převody praxí atd. Obec, resp. město může být (vedle zdravotních pojišťoven nebo uchazeče o poskytování zdravotní péče, tedy lékaře) iniciátorem výběrového řízení na poskytovatele zdravotní péče.         
Hanka: Další možnosti města je motivovat, například formou stipendia, zdejší studenty – zdravotnické školy nebo gymnázia, aby se po skončení následného studia lékařských oborů vraceli zpět do Klatov.  Zvlášť vhodné by bylo také oslovovat studenty posledních ročníků lékařských fakult (zejména LF v Plzni). Město může také lákat lékaře nabídkou nejrůznějších benefitů – zvýhodněnou nabídkou prostor pro ordinaci nebo příspěvkem na její provoz. Nabídnout lze také zvýhodněné odpovídající bydlení pro lékaře a jeho rodinu nebo pomoci při shánění práce pro partnery atd. Je tedy velice důležité nabídnout lékařům tyto „pobídky“ a zajistit, aby se informace o nich dostala ke studentům, absolventům, ale i již zavedeným lékařům. 

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments