Přeskočit na obsah

Luboš Nový

manažer leasingové společnosti, trenér volejbalu

Můžeš se ve stručnosti představit?
Jsem absolventem klatovského gymnázia a VŠE v Praze. Po studiu jsem začal pracovat v rodinné společnosti, ale i nadále se snažím získávat další znalosti. Před nedávnou dobou jsem dokončil MBA studium managementu. Svůj volný čas jsem dříve věnoval různým sportovním aktivitám, nyní s manželkou vychováváme tři děti a jsem jeden z trenérů party mladých volejbalistek. Také jsem předsedou klatovského volejbalového spolku.

Pokud vím, angažuješ se i „na městě“.
Ano, jedno volební období jsem byl členem komise pro kulturu, vzdělávání a sport. Tam jsem se snažil prosadit několik změn jako například posunutí pódia na náměstí, úpravu termínů u žádostí o sportovní dotace nebo změnu strategie výstavby sportovišť. Nyní jsem členem finanční komise, kde jsem přispěl především v odborné finanční oblasti a spolu s dalšími přáteli jsme otevírali různá veřejná témata jako změnu Klatovského zpravodaje, investice do dětského dopravního hřiště a některá další.

Luboš Nový

Jak hodnotíš život v Klatovech na konci první čtvrtiny 21. století?
V Klatovech se spoustu věcí daří dělat výborně a my, co zde žijeme, jsme v řadě oblastech spokojeni. Je však také mnoho věcí, které dobře nejsou a kde bych si přál, aby se naše město výrazně zmodernizovalo a zlepšilo. Mrzí mě například, že se mladí a talentovaní lidé, zejména po studiu na vysoké škole, do Klatov příliš nevrací a chybí nám tu tak odborníci v mnoha oblastech lidského života. A když už v Klatovech či okolí najdete šikovné lidi v různých oborech, tak je vůbec nedokážeme využít a zapojit do veřejného života. Musíme jim dát větší prostor se realizovat, využít jejich znalosti a nebránit se novým podnětům.

228A6562

Jaké jsou tedy podle Tebe největší výzvy pro současné, ale i budoucí vedení města?
Těch je. Třeba zajistit kvalitní pracovní místa se slušnými výdělky nejlépe v inovativních oborech s budoucností. A také se zabývat ryze praktickými záležitostmi – například chybějícími lékaři určitých specializací apod. Konkrétní výzvou pro Klatovy by také mohlo být zlepšení komunikace s občany. Vnímám, že řada z nich není dobře informována a má pocit, že se jich vlastně nikdo neptá, co by potřebovali nebo chtěli. 

A co tvůj oblíbený sport?
Model financování sportu se v Klatovech dlouhodobě nemění. Zasloužil by si modernizovat, aby reflektoval změny financování českého sportu. Ale osobně mi nejvíc vadí, že město staví hřiště a sportoviště na všech koncích Klatov. Už dlouho volám po tom, abychom si nastavili vizi a snažili se stavět sportoviště u sebe a využili synergický efekt toho, že budou mít společné zázemí, občerstvení a podobně. Podívejme se do Sušice, nebo teď nový pumptrack v Železné Rudě, vedle kterého je dětské hřiště i občerstvení. A v Klatovech? Zrovna se staví nový venkovní boulder. Skvělá věc, určitě dobře vybraná. Ale na cyklostezce. Proč to není situované u něčeho dalšího? Aby si tam lidi poseděli, občerstvili se, atd… Přitom pár set metrů vedle je stezka v korunách stromů, která je taky osamocená, nebo fotbalgolf. Rád bych změnil tohle myšlení, že máme budovat sportoviště vlastně kdekoliv, jen proto, aby byla. Chtěl bych vidět nějakou dlouhodobou vizi v oblasti výstavby hřišť a sportovišť. A také řešit budoucnost Sokolského stadionu a okolí Hůrky.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments