Přeskočit na obsah

Náš program

V dubnu 2021 jsme založili spolek KLATOVY21. Začali jsme naše město měnit a posouvat prostřednictvím prezentace nápadů, představování dobré praxe a konstruktivní kritiky. Jsme velice potěšeni ohlasem, který vyvolaly naše akce a podněty. Na základě získaných zkušeností jsme se však rozhodli, že se chceme podílet na fungování Klatov přímo, prostřednictvím demokratického soupeření s politickými stranami a hnutími. Naším prvním cílem jsou letošní komunální volby, v nichž se budeme ucházet o Vaši důvěru a pozice v zastupitelstvu města. 

Byť uznáváme pozitivní vliv současného i minulých vedení Klatov na rozvoji města po roce 1989, vnímáme, že město v posledních letech poněkud stagnuje. I proto jsme v názvu našeho spolku použili číslovku „21“ jako symbol snahy posunout Klatovy do 21. století. Po zlepšení volá celá řada oblastí života v Klatovech – doprava, životní prostředí, sociální politika, bezpečnost, komunikace města směrem k občanům a mnoho dalších. Nechceme bořit, chceme tvořit a vydat se cestou postupného a systematického zlepšování kvality života v našem městě.

V následujících týdnech a měsících Vám představíme naše vize a volební program a budeme i nadále vyvíjet další aktivity směřující k všestrannému rozvoji našeho města.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST...