Přeskočit na obsah

Klatovy 21 na přelomu roku

Čas letí skutečně neúprosně, rok s dvojkou na konci je nenávratně pryč, a tak jsme se ocitli v novém roce 2023. I když veřejný prostor v posledních týdnech zcela ovládly volby nového prezidenta, i na komunální úrovni bylo na přelomu roku vcelku živo.
Ještě před koncem starého roku se zástupci Klatovy21 zúčastnili jednání zastupitelstva, na kterém se schvaloval rozpočet města na rok 2023. O tom, že návrh rozpočtu nepodpořili a důvody, které je k tomu vedly, jsme vás již informovali.
Členové všech komisí rady města, nominovaní za Klatovy21, začali velmi aktivně působit v těchto  poradních orgánech. V příštích měsících lze z naší strany očekávat několik návrhů na úpravy jejich fungování.

V rámci komise územního rozvoje se její členové nominování za Klatovy21, včetně našeho zastupitele Otakara Čerby, účastní diskuse o navržených změnách územního plánu, který je základním dokumentem, který – zjednodušeně řečeno – stanovuje, kde v rámci města a integrovaných obcí je možné stavět a také druh nové výstavby. V nejbližších týdnech budeme informovat o projednávaných změnách a našem postoji k nim.
Místopředsedkyně našeho spolku a zastupitelka Kateřina Vágnerová se ujala vedení kontrolního výboru a věnuje se přípravě agendy tohoto důležitého orgánu zastupitelstva města. První změnu, o kterou se nová předsedkyně výboru zasadila, je zveřejňování zápisů z jednání kontrolního výboru na internetových stránkách města, což je v jiných městech záležitost naprosto samozřejmá.
Dalším tématem, kterému se v současné chvíli věnuje předseda našeho spolku a zastupitel Luboš Nový, je systém udělování dotací klatovským sportovním oddílům. Spolu se zástupci vedení města nyní finišuje tvorbu dotazníku určeného sportovním funkcionářům. Jeho cílem je získání dat pro zahájení diskuze o efektivnější podpoře výkonnostního sportování mládeže a dospělých.
Náš další zastupitel Tomáš Nejdl analyzuje funkčnost klatovské městské hromadné dopravy, především její vazbu na provoz vlakových spojů, které využívá značná část klatovských obyvatel. Pokusí se připravit soubor návrhů, které povedou k funkční návaznosti autobusů MHD na příjezdy vlaků.

Mezi naše priority ale patří i sociální oblast, proto se další ze zastupitelů Klatovy21 Petr Pavlas zabývá možnostmi zvýšením městských dotací některým sociálním službám, které poskytují organizace, jež nejsou zřizovány městem Klatovy. Náš další člen Jan Ráček připravuje příspěvek o moderních systémech parkování ve městech a možnostech, jak zmodernizovat a zjednodušit placení parkovného.
V následujících týdnech a měsících bychom se také rádi zasadili o zlepšení komunikačních kanálů města. V případě Zpravodaje především zajistit, aby byl distribuován k občanům včas. Zároveň bychom chtěli iniciovat zásadní modernizaci internetových stránek města, a to jak pro stránce technické, tak zejména obsahové s cílem učinit je uživatelsky přívětivější.

Pozorně také sledujeme rozhodování Rady města. Zaujalo nás zejména usnesení přijaté na zasedání rady 3. ledna, které se týkalo rozsáhlého objektu bývalé sodovkárny (či pivovaru) čp. 58 v Balbínově ulici. Vzhledem k tomu, že město schválilo tímto usnesením složení poroty a zadání plánované architektonické soutěže, je zřejmě na spadnutí dlouho odkládaná oprava těchto objektů. Zatím nemáme o celém záměru dostatek informací, proto jsme se obrátili na místostarostu pana Chrousta, který nás ochotně provedl celým objektem a následně jsme ho požádali o zaslání všech podkladových materiálů k této soutěži. Protože se bude pravděpodobně jednat o obrovskou investici, bude nás zajímat nejen složení poroty, ale zejména plánovaný budoucí účel užití těchto objektů, zdroje pro financování oprav a také udržitelnost budoucího fungování budov po rekonstrukci.

Do zastupitelstva města jste nás svými hlasy vyslali vy, proto oceníme Vaše návrhy nebo připomínky nejen k uvedeným tématům, ale i další podněty týkající se života v Klatovech.     

Komentáře
Upozornit na

3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zuzana Hrabá
24. 1. 2023 8:45

Dobrý den, chtěla bych upozornit na chybějící přechod v Nádražní ulici u odbočky směrem k soudu, blízko zastávky MHD. Je to frekventované místo k přecházení a sice je tam snížený obrubník na přechod, ale přednost mají stále auta. Děkuji. S pozdravem Zuzana Hrabá

Klatovy21
24. 1. 2023 13:16
Reply to  Zuzana Hrabá

Dobrý den, děkujeme za reakci. Máte pravdu – v uvedeném prostoru, tedy u Retexu je velice obtížné přejít silnici. Celkově by si ulice Nádražní zasloužila více zásahů s cílem zajistit větší bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména chodců. Například osvětlit přechod u bývalé zvláštní školy, zřídit přechod u lávky u Pazderny nebo zajistit osvětlení ulice v úseku od železničního mostu po restauraci Bidlo.

Zeman
2. 4. 2023 10:09
Reply to  Zuzana Hrabá

Chodec nemá absolutní přednost ani na vyznačeném přechodu.