Přeskočit na obsah

Máme důvod plácat se po ramenou?

Nedávno se na sociálních sítích objevil příspěvek ODS, kde na základě žebříčku kvality života na portálu Obce v datech strana oslavuje úspěchy svého vládnutí v Klatovech a Plzni. Kromě toho, co všichni víme o vůni samochvály, je dobré se na hodnocení Klatov podrobněji podívat. Je opravdu situace tak růžová, jak je nám předkládáno?

Za prvé si kladu otázku – proč hodnocení proběhlo pouze v rámci kraje? Odpověď je jednoduchá – celorepublikové srovnání pro nás tak přívětivé není. Plzeň je dvacátá pátá (což je pro čtvrté největší město republiky obrovská ostuda) a Klatovy jsou až na devětadvacátém místě.

ODS v Klatovech vyzdvihuje především kvalitu ovzduší, zaměstnanost a vysokou průměrnou délku života. Zvláštní je, že neakcentovala index hazardu, protože v něm jsou Klatovy oprávněně na prvním místě v České republice. Z pohledu znečištění ovzduší jsme na 24. místě v ČR, což není dobrý výsledek pro město ležící na okraji Šumavy mimo průmyslové aglomerace.

Zajímavá je zaměstnanost. V kritériu Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce jsou Klatovy první v kraji a třetí v republice! Máme jásat? Určitě ne, protože tohle kritérium ukazuje počet pracovních míst nabízených úřady práce. Jinými slovy, zaměstnavatelé v Klatovech mají problém získat zaměstnance. To samozřejmě neznamená, že se Klatovákům nechce pracovat. Důvody jsou v zásadě dva: (1) nabídka pracovních míst neodpovídá požadavkům zaměstnanců (jinými slovy v Klatovech chybí inovativní společnosti, které by oslovovaly středoškoláky a vysokoškoláky); (2) populace Klatov stárne a chybí mladí, kteří by nahradili zaměstnance v důchodovém věku (o tom ostatně hovoří i poslední výhoda Klatov – vysoká průměrná délka života).

Bohužel jsou i oblasti kvality života, ve kterých Klatovy podle statistických dat i podle zkušeností místních obyvatel nezáří. Jedná se o index praktických lékařů (170. místo v ČR), index dětských lékařů (181. místo), index kvalitních středních škol (144. místo), index supermarketů (183. místo) nebo index zájmu o volby (122. místo). Kromě supermarketů představují ostatní výše zmíněné oblasti životní úrovně vážný problém.

Možná si můžete říct, že město nemůže počty lékařů nebo kvalitu středního školství ovlivnit. My ve spolku KLATOVY21 máme opačný názor. Radnice musí vytvořit v Klatovech podmínky, které umožní mladým lidem v Klatovech zůstat, pracovat a zakládat rodiny. Poptávka obyvatel Klatov si pak sama vynutí zkvalitnění nabídky. Aktivní rodiče budou vyvíjet tlak na zlepšení středního školství. Pojišťovny budou ochotnější k jednání o navyšování počtu lékařů a lidé se více budou zajímat o dění kolem sebe.

Realita je však opačná. Klatovy stárnou a vylidňují se. Je však mýtem, často opakovaným představiteli města, že lidé odcházejí do Prahy nebo Plzně, s čímž se nedá nic dělat. Podíváme-li se na tvrdá data, vidíme, že nárůst počtu obyvatel zaznamenávají skoro všechny obce v okolí Klatov. Proč z nich lidé neodcházejí? Můžeme se opět zkusit podívat na data. Tentokrát se zaměříme na výstavbu v posledních deseti letech. Zatímco v Klatovech se postavil průměrně jeden byt na 1000 obyvatel ročně, tak v Lomci to byly čtyři byty, v Bezděkově dva, v Dolanech pět, v Předslavi tři a v Mochtíně dokonce sedm. To, že se do okolních obcí stěhují mladí, ukazuje další statistická tabulka, v níž mají Klatovy výrazně vyšší index stáří (poměr seniorů a dětí) než okolní vesnice a města.

Využijme tedy výhody Klatov a snažme se investovat do dalšího rozvoje Klatov. Nemusí se jednat přímo o finanční investice z rozpočtu města, ale i o promyšlená rozhodnutí vedoucí k podpoře individuální výstavby, budování městských bytů nebo lákání inovativních firem a podnikatelů do Klatov.

Zpátky k původnímu příspěvku na sociálních sítích. Autoři se ptají, co pojí Plzeň a Klatovy, tedy dvě města s nejvyšší kvalitou života v Plzeňském kraji? Jejich odpověď zní: „Například skutečnost, že jak starosta Klatov, tak i primátor Plzně jsou oba z ODS.“ Já se proto ptám analogicky (s využitím stejných dat i stejného způsobu interpretace dat): Co mají společného nejúspěšnější města v Česku? Podíváme-li se na čtyři města s nejlepší kvalitou života v České republice, tak zjistíme:

  • V žádném není starosta z ODS.
  • V žádném nemá ODS zástupce v radě města.
  • V každém pracují v radě města členové místního nebo místních sdružení.
  • Ve třech městech (kromě Prahy) je starostou člen místního sdružení.


Co vy na to?

Komentáře
Upozornit na

2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Eduard Ham
18. 3. 2022 15:30

Tady těch problémů je zdaleka více v těch Klatovech ať už nemožnost sehnat zubaře,špatná dostupnost MHD zejména v nočních hodinách(kdy přijede posledním vlakem od Prahy)a MHD prostě nejede nebo i o víkendu,drogová problematika atd.Bydlim tady sice teprve rok a tři měsíce ale už jsem si situaci dokázal dost zmonitorovat.

Klatovy21
23. 3. 2022 9:14
Reply to  Eduard Ham

Děkujeme za komentář. Jsem si plně vědomi, že v Klatovech jsou skutečně problémy, které se příliš neřeší, resp. odpovědní se tak trochu tváří, že „neexistují“. Typicky Vámi zmiňované obtíže a problematickými uživateli drog. I na tyto problémy, resp. na jejich řešení bychom se v budoucnu rádi zaměřili.