Přeskočit na obsah

MHD Klatovy

Na jaře letošního roku zastupitelé spolku KLATOVY21 iniciovali změny v jízdních řádech městské hromadné dopravy. Konkrétně se jednalo o lepší návaznost spojů jedoucích do Lub na vlaky ve směru Plzeň a Praha. Tyto změny se dočkaly kladného ohlasu veřejnosti. 
Další vlaštovkou bylo zavedení nové autobusové linky, která přes prázdniny obsluhovala městské koupaliště. Jsme zvědaví na vyhodnocení provozu nové linky a samozřejmě se ptáme – bude jezdit autobus ke koupališti a krytému bazénu i mimo prázdniny?
Jaká další vylepšení bychom chtěli v Klatovech prosadit před prosincovým zavedením nového jízdního řádu?

Prvním návrhem je zlepšení dostupnosti MHD na Domažlickém předměstí. Tato rozsáhlá oblast je obsluhována linkou číslo 2 a pouze jedinou zastávkou – Zahradní. Zastávkou Zahradní projede pouze šest spojů (a to jen ve všední dny, o svátcích a víkendech počet spojů klesne na nulu). Spočítáme-li (na základě dat poskytnutých MÚ Klatovy) kolik cestujících nastoupí průměrně do jednoho spoje, je Zahradní čtvrtou nejvytíženější zastávkou v celých Klatovech. Proto by bylo nasnadě, aby na Domažlické předměstí zajíždělo nejen více spojů linky číslo 2, ale i po stejné trase jezdící linkou číslo 4, která je v provozu především večer a o víkendech. V budoucnosti by bylo zajímavé zvážit změnu trasy přes Domažlickou ulici (nová zastávka Hůrka v místě existující zastávky linkových autobusů) a Mánesovu ulici (přesun zastávky Zahradní).

Druhou navrhovanou změnou je částečná změna trasy linek 2 a 4 (případně i linky 3, pokud zůstane v provozu). Autobusy mezi Plánickou ulicí a Mercandinovými sady projíždí Studentskou ulici a třídou Národních mučedníků. Tato trasa má smysl kvůli dopravní obsluze škol, které leží v této oblasti. Mimo dobu školního vyučování (především v podvečer, večer a o víkendech) nejsou zastávky u Gymnázia a Studentská téměř využívané. Nebylo by možné, aby autobusy v uvedených hodinách jezdili mezi parkem a Plánickým předměstím alternativní trasou ulicí U Čedíku? Byla by tak zajištěna dopravní obsluha oblasti pod Vodojemem, částečně také Horažďovického předměstí a především přilehlých sportovišť, která jsou využívána hlavně odpoledne a o víkendech. Navíc Generel dopravy schválený Radou města v říjnu 2021 navrhuje vytvoření dvou autobusových zastávek (U Čedíku, K Čínovu) do roku 2025, takže nevrhovaná trasa MHD je v souladu s plány města.

Na obrázku je oblast okolo Vodojemu, včetně ulice U Čedíku. Žlutými kolečky jsou znázorněné současné zastávky, červeně pak obě nově navrhované zastávky. Modrá pole ukazují potřebu MHD. Čím je pole tmavší, tím je vyšší potřeba MHD.

Obě změny by se týkaly čtvrtí města (Horažďovické a Domažlické předměstí), které mají poměrně hodně obyvatel, ale přitom téměř nulovou infrastrukturu. Pokud nechceme, aby se z těchto oblastí časem staly noclehárny nebo vyloučené lokality, je potřeba je více začlenit do městského prostoru. Městská hromadná doprava může hrát v této proměně klíčovou roli. A to se týká i plánových a nově budovaných čtvrtí města (například oblasti mezi ulicemi Hálkova a Maxima Gorkého).

Kromě nějrůznějších dílčích změn stojí Klatovy před zásadním rozhodnutím týkající se MHD a zřejmě také příměstské dopravy. Buď se bude držet stávajícího stavu (který můžeme charakterizovat jako “přiměřené množství muziky za málo peněz”), nebo se pokusí vybudovat kvalitní síť městských autobusů a posunout Klatovy mezi moderní evropská města 21. století. Kvalitní moderní a efektivní hromadná doprava (společně s podporou městské cyklistiky a jiných forem dopravy) by měla především snížit enormní zatížení městských komunikací individuální osobní automobilovou dopravou. Opravdu musíme mít každé ráno kolony aut v okolí škol nebo na Plánické ulici? A každé odpoledne ucpanou Domažlickou ulici nebo řadu aut u Základní umělecké školy? S částečným nahrazením automobilové dopravy autobusy jde samozřejmě ruku v ruce snížení exhalací škodlivin i zvýšení bezpečnosti provozu.

Je nám jasné, že zlepšení MHD je spojené s navýšením přílivu finančních prostředků. Jednou z možností by bylo zdražení jízdného, které je v Klatovech stále nízké. Druhou možností by byla větší dotace ze strany města. Nejpravděpodobnější je však kombinace obou těchto opatření. A nemohli by MHD podporovat zaměstnavatelé, jejichž pracovníci autobusy využívají? Nejde však jen o přímé náklady spojené s provozem MHD. Velmi důležité je také informovat o fungování MHD a zejména propagovat její používání.

Městská hromadná doprava má obrovský potenciál změnit Klatovy. Otázkou je, jaký směr zvolíme. Co si o MHD v Klatovech myslíte vy? Jak vnímáte současný jízdní řád a návaznost spojů? Máte nějaké konkrétní návrhy na změny a vylepšení? Dejte nám vědět v komentářích a my se vaše nápady pokusíme prosadit na městě.

Komentáře
Upozornit na

4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Blanka
22. 10. 2023 16:30

Určitě tuto iniciativu podporuji, zvážila bych také dopravu k fotbalovému stadionu, za kterým vzniká nová obytná čtvrť a žádný spoj tam nezajíždí.

Otakar Čerba
22. 10. 2023 21:07
Reply to  Blanka

Díky moc za komentář. Linka k fotbalovému stadionu je dobrý nápad. Zkusíme se nad tím zamyslet a zjistit možnosti.

Hana Rychtaříková
22. 10. 2023 12:57

Autobusy k bazénu jsem využívala s malým denně. Někdy byly poloprázdné, někdy – zvlášť ke konci prázdnin přeplněné. Dle mého soudu se o nich řada obyvatel dozvěděla až v průběhu prázdnin. Přes prázdniny se určitě využije a mně osobně by nevadilo ani zpoplatnění. Byl to skvělý nápad a bude fajn, bude-li i za rok.
Mimo prázdniny neodhadnu.
Změny linky č.4 na Domažlickém bych také jednoznačně vítala. Děkuju za tyhle možnosti!

Otakar Čerba
22. 10. 2023 21:09

Díky za informace o využívání MHD k bazénu i příznivé stanovisko k rozšíření MHD na Domažlickém předměstí. Budeme informovat o dalším vývoji.