Přeskočit na obsah

Stokrát nic umořilo vola

Vést v roce 2021 diskusi o tom, zda přenášet přenos z jednání zastupitelstva na internetu, je skutečně smutnou vizitkou vedení města. Tento servis pro občany Klatov měl fungovat už dávno. Informovanost občanů a snaha vtáhnout je do dění by měly být prioritou každé moderní obce. Spolek Klatovy21 jednoznačně podporuje on-line přenosy z jednání zastupitelstva, stejně jako  další kroky vedoucí k větší otevřenosti v rozhodování volených orgánů našeho města.

Jak jistě všichni víte, nejdůležitějším orgánem každé obce je zastupitelstvo. Nakonec jeho členy si každé čtyři roky volíme v komunálních volbách. Teprve ze zastupitelů se volí členové užšího orgánu města – Rady a samozřejmě  také starosta a jeho zástupci. Nejinak je tomu i v Klatovech.

I když…

Naše město je v lecčems trochu zvláštní. Zdejší „politický“ život plyne poklidně, vedení města se dlouhodobě nemění, vládne bez skandálů nebo afér. Celé roky zde navíc prakticky vůbec nefungovala opozice, nebo se alespoň nijak navenek neprojevovala. Až po posledních volbách začali vystrkovat růžky Piráti – žádný div – aktivitu a rozebírání zaběhnutých pořádků má tato strana takříkajíc v krvi. Právě z jejich strany vzešly některé  zajímavé návrhy, mimo jiné směřující k větší otevřenosti při rozhodování ve městě. Už od počátku tohoto volebního období se nesměle  hovoří o pořízení hlasovacího zařízení, které umožní zpětně identifikovat, který ze zastupitelů (ne)hlasoval pro daný návrh, zjednodušuje zpracování (povinného) zápisu atd. Dalším způsobem, jak přiblížit dění ve městě,  je bezesporu zprostředkování on-line přenosů z jednání zastupitelstva. Jistě – sledování „pořadů“ jako je poměrně nudné hlasování o jakýchsi bodech programu, který mají k dispozici jen přímí aktéři, asi nikdy nebude trhat rekordy ve sledovanosti. Na druhou stranu voliči, kteří své zastupitele na radnici vyslali svými hlasy, by měli mít možnost pohodlně sledovat, jak je zde tito reprezentanti zastupují.  Potenciálně nízká sledovanost tedy nemůže být v žádném případě argumentem pro (ne)přenášení jednání.

V dnešní době je ideální platformou internet, kde lze jednoduše a levně přenos vysílat. V celé řadě měst jsou on-line přenosy už řadu let standardem. V našem městě musíte v roce 2021 (prostřednictvím polooficiálního, ovšem technicky  zcela dostačujícího přenosu Pirátů) sledovat, jak se zástupci Rady města, ale i opoziční zastupitelé zuby nehty brání, aby se jejich voliči dozvěděli o jejich práci. Na úvod  prvního ze dvou dosud přenášených jednání v únoru 2021 dokonce jeden z radních žádal okamžité  přerušení přenosu s poukazem na údajný fakt, že Piráti svůj záměr předem nedali členům zastupitelstva vědět.

Nevíme, jakým způsobem svůj záměr komunikovali, ovšem být členy Rady, spíš bychom se červenali, že vedení města není schopné či spíše ochotné ani v roce 2021, navíc v době vrcholu pandemie, kdy je setkávání lidí skutečně problematické či spíše přímo nebezpečné, tento přenos samo zorganizovat. „Bonusem“ bylo zamítnutí nákupu hlasovacího systému (viz výše). V Klatovech, městě budoucnosti, tak paní z úřadu počítá a zapisuje při hlasování zdvihnuté ruce.

Prakticky stejný scénář mělo i následující  zastupitelstvo konané v dubnu. Opět „pirátský“ přenos, opět údiv některých zastupitelů nad tou „drzostí“ prezentovat rozhodování vrcholného orgánu obce jejím obyvatelům. Na pořad jednání byl tedy na závěr jednání zařazen bod – návrh na změnu jednacího řádu, která by umožnila oficiálně přenášet jednání na internet. Dala se očekávat diskuse a plamenné projevy zastupitelů  žádající maximální otevřenost směrem k veřejnosti. Chyba lávky! K  tématu tak prakticky vystoupil jen jeden z opozičních zastupitelů, který jako právník vznesl námitku, že přenos by mohl poškodit zájmy osob v případě projednávání citlivých informací (např. schvalování splátkového kalendáře pro dlužníky  apod.)  na plénu zastupitelstva. Poznámka na první  pohled zcela relevantní, ovšem ve světle toho, že podobné potenciální obtíže již řešily  desítky měst v minulosti, vlastně zcela zbytečná. Debatu nakonec vyřešil starosta tím, že přislíbil,  „že se o celé záležitosti bude jednat“. To vzbuzuje celkem očekávání – budeme v Klatovech vymýšlet nějaký nový model přenosu, nebo si věnujeme cca půl minuty hledáním stanoviska  nejvyšší autority v oblasti ochrany osobních údajů – Úřadu na ochranu osobních údajů? Ten totiž vydal k této problematice závazné stanovisko již v roce 2013. Všichni, i klatovští zastupitelé, si jej mohou přečíst zde:

Stanovisko č. 2/2013 – Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

Z něj vyplývá, že přenášení jednání v reálném čase je (po splnění drobných formalit) vlastně bez problémů možné. Trochu komplikovanější je „pověsit“ na internet záznam z jednání, to ovšem v tomto případě „nebylo na stole“.

Celé to protahování záležitosti s přenosem tak připomíná známé české rčení „stokrát nic umořilo vola“ a nezaujatý obyvatel Klatov si  musí klást otázku, co za tím vězí. V každém případě je zřejmé, že zastupitelé, kteří vystupují proti možnosti zpřístupnit jejich jednání  širší veřejnosti, svou roli zástupců voličů vůbec nepochopili a zcela v ní selhávají.

V Klatovech 7.5.2021 – členové KLATOVY21, z. s.

 

P.S. Tragikomický rozměr dostává celá věc ve chvíli, když si všimnete kameramana studia FilmPro, který snímal „zkušebně“ minimálně poslední dvě jednání, o kterých zde byla řeč. Tento obraz se přenášel na obrazovky v předsálí refektáře, kde se jednání konají.  Z hlediska techniky je tedy město určitě schopné přenos pořídit. Kameraman je jistě profesionál, ale záběry/detaily obličejů hovořících zastupitelů jsou zcela zbytečné, nejde tady o žádnou peruánskou telenovelu, ale o jednání kolektivního orgánu města. Z hlediska „formátu“ a v neposlední řadě ceny je tedy mnohem vhodnější amatérský přenos a lá  Piráti.

A když už mají někteří zastupitelé obavy o ochranu osobních údajů, resp. GDPR, určitě by bylo  v této souvislosti zajímavé zjistit, co se stane se záznamem pořízeným soukromým subjektem a jak má město nakládání s ním smluvně ošetřeno.                         

Komentáře
Upozornit na

1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Jaroslav Vágner
9. 5. 2021 6:58

Moc pěkně napsané, trefné a bohužel i tvrdě pravdivé. Tento příspěvek stojí za zamyšlení nad tím, jak funguje „naše zastupitelstvo“.