Přeskočit na obsah

Chceme další galerii?

V srpnovém Zpravodaji jsme se dozvěděli, že současné vedení města Klatovy počítá s revitalizací jezuitského semináře. Což o to, prostor v samém centru města je roky nevyužit a v žalostném stavu. Zamýšlené spojení s Galerií Klatovy/Klenová možné je, galerii by vytrhlo trn z paty, co to ale přinese městu Klatovy a jeho obyvatelům? 

Dokáže tato krajem zřizovaná organizace skutečně smysluplně zaplnit nabízené prostory, aby nešlo jen o liduprázdné, draze vytápěné sály? Sama galerie ve výroční zprávě 2021 do budoucna počítá s depozitářem a výstavním prostorem v areálu bývalého statku.

Vedle toho se nabízí zvážit stálou expozici v patře klenovského zámku, kde zatím probíhají výstavy dočasné. Těch galerie pořádá mnohem více než jiné srovnatelné instituce, mimo jiné v sýpce na Klenové, v kostele svatého Vavřince a především ve dvou patrech Galerie U Bílého jednorožce na klatovském náměstí. Právě návštěvnost „Jednorožce“ představuje zásadní argument, proč nový galerijní prostor v Klatovech není úplně nejlepší nápad. V roce 2021 si tam totiž našlo cestu pouhých 967 návštěvníků, a to i přesto, že každý návštěvník Klenové automaticky získá vstup zdarma i sem. Není tajemstvím, že nalákat návštěvníky na stálé expozice je ještě složitější. Zamýšlená vazba na katakomby je možná, ale když to nefunguje nyní s Jednorožcem, proč by mělo se stálou expozicí? Logiku naopak dává shromáždit  díla na Klenové, která své návštěvníky má.

Celkem dle výroční zprávy navštíví výstavy pořádané GKK 46 396 návštěvníků, na prestižní místo na klatovském náměstí z nich zavítá necelá tisícovka, tedy méně než 2% z nich.

Data nejsou významně ovlivněna covidem, v roce 2021 byla celková návštěvnost 46.396, v roce 2020 celkem 44.163, v roce 2019 celkem 52.100 a v roce 2018 celkem 50.073 lidí.
Zdroj:
https://www.gkk.cz/cs/o-galerii/vyrocni-zpravy/

Opravdu je jedinou možností svěřit další významnou a extrémně nákladně opravenou budovu pro tento účel? Realizace tohoto záměru  rozhodně do Klatov nepřiláká mladé lidi, nezvýší zaměstnanost, pravděpodobně jen navýší náklady města, resp kraje.

Další možnosti využití existují, například univerzita, její fakulta, či výzkumná instituce. Ano, lze to – ve srovnatelných městech jako je Cheb nebo Jindřichův Hradec fakulty fungují a města z jejich přítomnosti profitují. Za zvážení stojí i myšlenka sloučení ZUŠky na jedno místo. Nebo navrácení původního významu a zřízení pivovaru ve spojení například s hotelem a kongresovým sálem.

Jistě jsou zde i další možnosti, nevím, kde se nyní objevila tato jediná prezentovaná. Trojka na kandidátce ODS je zároveň ředitelkou GKK, to by nám ale nemělo zabránit i v jiných úvahách.

PARKány a PARKování

Další nevyřešenou otázkou zamýšlené revitalizace je parkování. Součástí architektonické soutěže má být i využití okolních prostranství, zejména parkánů. Ty nyní slouží jako bezplatné parkoviště, ze kterého se snadno dostanete do centra města. Pomiňme i tragický vzhled okolí, nevábný průchod a podobné drobnosti, které motoristé akceptují, hlavní je přece zaparkovat. A skutečně nejde o kapacitně zanedbatelné parkoviště, přes den se zcela zaplní a některé vozy zde parkují i přes noc. Dohromady pojme na 85 vozů. Porovnejme s náměstím, kde zaparkuje na placeném stání podobný počet, cca 88 vozů.

Je logické, že revitalizací dojde minimálně k výraznému snížení tohoto počtu, pravděpodobně ale k úplnému zrušení celé parkovací plochy. Lákavé, získáme tím krásný, již skoro poloviční, prstenec kolem středu města (Hostašovy, Vrchlického a sady Pod Valy).

K tomu si přidejme relevantní názory, že klatovské náměstí je nedůstojným parkovištěm a máme zde problém. O řešení jsem neslyšel. Před lety proběhlo nezvládnuté výběrové řízení na parkovací dům u Družby. Zadání bylo takové, že se nikdo k realizaci nepřihlásil. Od té doby NIC a alespoň na tom místě je podobně neorganizované a nevzhledné parkoviště, stejně jako u zmíněných parkánů. Máme být rádi aspoň za to? Bohužel asi ano.

Útěchou pro motoristy může být to, že se město vypsanými architektonickými soutěžemi nebo generely příliš neřídí. Příkladem mohou být návrhy na proměnu náměstí nebo generel dopravy, doporučující 7 míst pro dětské dopravní hřiště, přičemž si město vybralo vlastní, hojně kritizovanou variantu číslo osm.

Jaký je Váš pohled na věc? Ponechat stávající stav nebo stavět vícepatrová parkoviště? Nebo je třeba motoristům vjezd do centra znepříjemňovat? Může i v Klatovech fungovat sdílená mobilita ve formě elektrických kol nebo koloběžek? 

Jaké využití byste si představovali pro bývalou sodovkárnu?

Komentáře
Upozornit na

5 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Nejdl
7. 9. 2022 16:22

Dobrý den všem, děkujeme za podnětné komentáře. Lávka přes Tyršovku se mě moc líbí, ostatně takhle to mají v Plzni. Tam teď na cca rok uzavřeli pro auta Americkou ulici. Je zajímavé sledovat dopady a z výstupů uvažovat například i o našem náměstí, není totiž zdaleka jisté, že by to znamenalo umrtvení. Ale v takto vážné věci nejde střílet od boku a muselo by se vše správně propojit – parkování, mhd, zeleň…

Milada Hostašová
6. 9. 2022 15:32

Živelné parkoviště na parkánech je velká ostuda pro všechny obyvatele Klatov. Postavit parkovací dům u Družby s lávkou pro pěší překlenující Tyršovu ulici a ústící přes parkány do starého města, by byla obrovská investice, ale praktická i do budoucna. Bývalý jezuitský seminář přebudovat na menší byty – pro mladé rodiny a seniory. Také velká investice. Pan Slavomír Beneš má pravdu, že úplným zrušením parkování na náměstí, život ve středu města definitivně zhyne. Stromy na náměstí ano,ano,ano. Použít na historickém náměstí pro veřejné osvětlení traverzy nebyl moc dobrý počin.

Eva
3. 9. 2022 22:53

Náměstí vrátit vzhled, který k historickému městu patří. Myslím tím centrum vybavit zelení ( ostatně stromy na něm v minulosti byly. Kolem náměstí i kolem kašny) a vyměnit i ty příšerné stožáry osvětlení, které se hodí tak možná na stadión.
Co se týká parkování, je to opravdu problém. Těžko řešitelný. Trochu by snad pomohla realizace parkovacího domu a do centra umožnit parkování jen těm, kteří tu bydlí nebo pracují. Možná by bylo stálo za úvahu rozšířit parkování i v oblasti Za Beránkem ( v místě, kde bývá cirkus). Tam je plocha velká a do centra je to kousek.
Sodovkárna. V té dnešní ruině bývaly byty. Než je nepřizpůsobiví zničili. Zbytek dokonal čas a nezájem vlastníka. Mladí dnes těžko dosáhnou na vlastní bydlení, tak by tam mohly být nájemní byty pro mladé rodiny.

Blanka
2. 9. 2022 21:46

Jsem pro zklidnění náměstí. Nejdřív postavit parkovací dům, potom zrušit parkování na půl hodiny za 1 korunu, hlavní plochu náměstí ozelenit, přidat místa k posezení, vrátit šikmé parkování po obvodu a osvětlení, které patří na historické náměstí, ne na stadion. Líbí se mi nápad přestavět sodovkárnu na městské byty.

Slavomír Beneš
26. 8. 2022 19:02

Zrušit parkoviště na náměstí a v bývalé sodovkárně znamená likvidaci jakéhokoliv života na náměstí a v přilehlých ulicích.Zcela by to zrušilo těch asi 14 obchodů,které dosud na náměstí živoří,omezilo by to provoz v restauracích a kde budou parkovat lidé bydlící na náměstí a v jeho okolí?Již dnes se střed města vylidnuje,po 17.hod.je náměstí liduprázné,stejně jako po ránu v sobotu a v neděli.A pokud jde o objekt sodovkárny,proč by tam nemohly být byty,kte-ré tam byly do doby než je naši poněkud nepřizpůbyví občané zlikvidovali ?Nevím k čemu by byla v Klatovech další galerie,když není občany využívána ani ta stávající.Na zahájení výstav přijdou dvě-tři desítky lidí,zlikvydují občerstvení a pak již prakticky nikdo.