Přeskočit na obsah

Kompletní články

Komunikace města Klatovy – blýská se na lepší časy?

Zlepšení komunikace města směrem k občanům jsme jako sdružení Klatovy21 zvolili jako jednu z priorit, se kterými jsme před volbami na podzim 2022 předstoupili před voliče. Způsob, kterým vedení města Klatovy komunikuje s vlastními občany, jsme považovali za nedostatečný a

Report ze zastupitelstva města Klatovy 23.4.2024

V úterý 23. dubna se uskutečnilo další jednání klatovského zastupitelstva. Jako tradičně na něm nechyběli zástupci sdružení Klatovy21 – Ota Čerba, Tomáš Nejdl, Luboš Nový, Petr Pavlas a Kateřina Vágnerová. A co bylo tentokrát na pořadu jednání vrcholného orgánu města?  

Report ze zastupitelstva města Klatovy 13.2.2024

V úterý 13. února se uskutečnilo další jednání klatovského zastupitelstva. Byť nakonec nebylo příliš dlouhé, náš dnešní report je rozsáhlejší než obvykle, protože na pořadu jednání bylo několik velice zajímavých a hlavně důležitých záležitostí.  

Hlavním bodem zastupitelstva bylo hlasování

Report ze zastupitelstva města Klatovy 19.12.2023

V úterý 19. prosince proběhlo poslední zasedání zastupitelstva města Klatovy v letošním roce. Jednání se samozřejmě zúčastnili i všichni zastupitelé zvolení za sdružení Klatovy21. A co tentokrát vrcholný orgán města projednával?
Na programu se objevilo několik „tradičních“ bodů, v první

Klatovy – kvalita života v roce 2023

Projekt Obce v datech publikoval 12. prosince 2023 nový žebříček kvality života ve 206 obcích České republiky (z toho 15 jich leží v našem kraji). Proto jsme připravili už tradiční článek, kde okomentujeme postavení Klatov v tomto hodnocení.

Klatovy jsou

Pár slov ke sněhové kalamitě

V minulých dnech nás kontaktovala celá řada obyvatel města s dotazy a stížnostmi na stav silnic a zejména chodníků po pátečním sněžení. Nakonec i my sami jsme se přesvědčili, že situace (i v centru Klatov) má k ideálu opravdu daleko.

MHD Klatovy

Na jaře letošního roku zastupitelé spolku KLATOVY21 iniciovali změny v jízdních řádech městské hromadné dopravy. Konkrétně se jednalo o lepší návaznost spojů jedoucích do Lub na vlaky ve směru Plzeň a Praha. Tyto změny se dočkaly kladného ohlasu veřejnosti. 
Další

Report ze zastupitelstva města Klatovy 3.10.2023

V úterý 3. října 2023 se k dalšímu jednání sešli klatovští zastupitelé. U jednání vrcholného orgánu samosprávy samozřejmě nemohli chybět zastupitelé zvolení za sdružení Klatovy21. Program jednání byl vcelku nabitý, vedle “technicistních” či informativních materiálů došlo k projednávání několika zajímavých

Ptali jsme se za vás

Prázdniny jsou bohužel minulostí, děti jsou zpět ve školních lavicích a k životu se probouzí i komunálně-politické dění v Klatovech.

Koncem srpna se zástupci sdružení Klatovy21 zúčastnili tzv. rozborů hospodaření. Jedná se pravidelná setkání, při kterých zástupci odborů městského úřadu,

Úpravy sportovních dotací

V posledních šesti měsících se zastupitelé Rudolf Salvetr, Vítězslav Šklebený a Luboš Nový opakovaně sešli se zástupci řady sportovních organizací a připravili návrh úprav dotačních titulů města Klatovy pro sport, kulturu a volný čas. Nejvíce změn se týká sportu. Navržené